Privacy Policy

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.ruud-borst.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De website www.ruud-borst.nl en de meeste onderdelen (tekst en afbeeldingen) zijn eigendom van Ruud Borst bv. Het is niet toegestaan (een deel van) deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ruud Borst bv.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Ruud Borst bv sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website.

Alle informatie op deze website kan ieder moment zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd. Ruud Borst bv is niet verantwoordelijk voor de meningen van derden die op de site worden getoond. Hyperlinks die leiden naar externe websites buiten het domein www.ruud-borst.nl zijn geen eigendom van Ruud Borst bv. Ruud Borst bv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van websites die niet door Ruud Borst bv worden onderhouden.