Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Ruud Borst Transport

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing:

  • Vervoer: De Algemene Vervoercondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, ingeval van grensoverschrijdend vervoer van zaken over de weg in aanvulling op het CMR verdrag;
  • Opslag: De Nederlandse Opslagvoorwaarden, gedeponeerd door de FENEX op 15 november 1999 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam;
  • Betalingen: Voor werkzaamheden waarop bovengenoemde voorwaarden niet van toepassing zijn gelden de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage op 2 juli 2002, aktenummer 69/2002;

Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. De voorwaarden worden op verzoek toegestuurd.


over-ons